A Trops SK SRO. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapjával  kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az érvényben lévő jogszabályban  lefektetett elvárásoknak. A Trops SK SRO. kiemelten fontosnak tartja  ügyfelei információs önrendelkezési jogát, valamint annak tiszteletben  tartását: éppen ezért megtesz mindent annak érdekében, ami az adatok  biztonságát szavatolja.

A személyes adatok megadása a honlap megtekintésének nem, de bizonyos  szolgáltatások igénybevételének elengedhetetlen feltétele. A Trops SK SRO.  csak olyan személyes adatot kér és tárol, amely az adatkezelés céljához  feltétlenül szükséges, s amelynek megadásával a felhasználó önkéntesen  beleegyezik az azonosításba, illetve az adatok tárolásába a cél  megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Trops SK SRO. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat külön  beleegyezés nélkül harmadik félnek nem adhatja tovább, kizárólag abban  az esetben, ha arra törvényi rendelkezés kötelezi. A Trops SK SRO. oldalán  megadott személyes adatok bármikor helyesbíthetők, illetve – a  jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törölhetők; továbbá a Trops SK SRO. fenntartja magának azt a jogot, hogy eltávolítson minden  olyan regisztrált felhasználót, aki a személyes érdekeit sértő módon jár  el.

Bejelentkezés

This website uses cookies. More info